24 April 2012

Gaji Baru: Jadual Pindah Gaji Minimum Maksimum 13% DG41

P/s: Penentuan gaji seterusnya untuk semua guru adalah bermula dengan gaji yang telah diselaraskan sebanyak 13% dan berdasarkan Kenaikan Gaji Tahunan yang telah ditetapkan dalam Gred masing-masing (seperti jadual gaji Lampiran A12 di bawah).